Anton Mauve

Updated: 13 days ago

Classified as:
  • Artist

Key facts:
  • Life: 1838 - 1888
  • Country: Netherlands
  • Gender: male
  • Artworks: 707

enlarge
enlargeOUT

Timeline

There are 707 artworks by Anton Mauve created between 1848 and 1905 in our database:

Media and materials

Anton Mauve used 10 distinct media and materials:

Collected by

707 artworks by Anton Mauve are located in the following collections:

Collection Artworks
Rijks 704
Tate Museums 3

Directory of work

Explore 707 artworks by Anton Mauve:

Title Year Medium
Aangemeerde roeiboot aan een waterkant 1848.0
Aardappelrooier 1848.0
Aardappelrooiers 1886.0
Aardappelrooiers 1886.0
Aardappelrooiers 1886.0
Aardappelrooiers 1848.0 Brush
Aardappelrooiers op een veld 1886.0
Aardappelrooiers op een veld en een landschap met een lopende man 1886.0
Aardappelrooiers op het land 1886.0
Aardappelrooiers op het land 1886.0
Abklatch van een krijttekening 1848.0 Abklatsch
Abklatsch van de krijttekening op pagina 10 recto
Abklatsch van de krijttekening op pagina 11 recto 1886.0 Abklatsch
Abklatsch van de krijttekening op pagina 15 verso 1848.0 Abklatsch
Abklatsch van de krijttekening op pagina 18 verso 1848.0 Abklatsch
Abklatsch van de krijttekening op pagina 2 recto 1886.0 Abklatsch
Abklatsch van de krijttekening op pagina 27 verso 1848.0 Abklatsch
Abklatsch van de krijttekening op pagina 27 verso 1876.0 Abklatsch
Abklatsch van de krijttekening op pagina 29 verso 1876.0 Abklatsch
Abklatsch van de krijttekening op pagina 31 verso 1876.0
Abklatsch van de krijttekening op pagina 32 verso 1876.0 Abklatsch
Abklatsch van de krijttekening op pagina 5 recto 1848.0 Abklatsch
Abklatsch van de krijttekening op pagina 7 recto 1876.0 Abklatsch
Abklatsch van een krijttekening 1848.0 Abklatsch
Abklatsch van een krijttekening 1886.0 Abklatsch
Achter het postkantoor te Oosterbeek 1865.0 Brush
Achterlijf van een gevlekte koe
Arbeiders die sprokkelhout op een kar laden 1848.0
Arbeiders op het land 1881.0
Bad Godesberg aan de Rijn 1848.0
Bank tussen twee bomen 1848.0
Berekeningen 1848.0
Bij Kranenburg 1848.0
Bleekveld 1848.0
Boer aan het werk met een kruiwagen in het bos 1848.0
Boer die een koe melkt 1876.0
Boer die een koe melkt 1876.0
Boer die een koe melkt 1876.0
Boer op klompen bij een venster 1848.0
Boer, staand met de handen in de zakken 1886.0
Boerenkar op een veld 1881.0
Boerin bij een boom 1876.0
Boerin die een koe melkt in een veld 1848.0
Boerin met een lam in een weiland 1848.0
Boerin voorover buigend naar enkele schapen bij een boom 1876.0
Bomen 1881.0
Bomen 1848.0
Bomen 1848.0
Bomen 1848.0
Bomen 1848.0
Bomen 1848.0
Bomen en een huis op het platteland 1848.0
Bomen in een veld 1848.0
Bomen langs een landweg 1848.0
Bomen langs een landweg 1848.0
Bomengroep 1848.0
Bomengroep in een landschap 1876.0
Bomschuit 1848.0
Bomschuit op het strand 1848.0 Brush
Bomschuit op het strand 1848.0
Bomschuiten op het strand 1848.0
Bomschuiten op het strand 1848.0
Boom en struiken
Boom met kale takken 1848.0 Brush
Boomstammen 1848.0
Boomstammen 1881.0
Boomstammen 1848.0
Boomstammen en figuurstudies 1848.0
Boomstudie 1848.0
Bos 1848.0
Bosgrond 1848.0
Bosgrond 1848.0
Bosgrond 1848.0
Boslandschap
Bosrand 1848.0
Brug in een landschap 1848.0
Bukkende arbeider met een stuk gereedschap, mogelijk een schoffel 1886.0
Bukkende figuur in een landschap 1848.0
Bukkende man naast een emmer in een schuur 1848.0
Croquet spelende vrouw en de kop van een geit 1848.0
Croquet spelende vrouwen
Croquet spelende vrouwen 1848.0
Dier op het land 1848.0
Dorpsgezicht 1848.0
Drie aardappelrooiers 1886.0
Drie aardappelrooisters op het land 1886.0
Drie koeien in een wei en een handkar 1848.0
Drie mannenkoppen 1848.0
Drie paarden 1848.0
Drie paarden naast een bomschuit op het strand 1848.0
Drie ruiters in de duinen 1876.0
Drie ruiters in de duinen bij het strand 1876.0
Drie ruiters in een bos 1848.0
Drie ruiters, onder wie één vrouw, op een pad tussen de bomen 1848.0
Duinpad 1876.0
Een boerin met koeien op een landweg in de regen 1848.0 Brush
Eenden en een mannenkop
Elisabeth Mauve (b. 1875), Daughter of the Artist 1875.0 Brush
Enkele schuiten 1848.0
Entering the Fold 1885.0 Gouache and watercolour on paper
Ezels in een buitenstal 1848.0
Ezels in een rij bij een gevel 1848.0
Figuren bij een bosrand 1848.0
Figuren en een paard en wagen op een landweg 1848.0
Figuren in een landschap aan een waterkant 1886.0
Figuren met een kar in een veld 1848.0
Figuren op een open plek in een bos 1848.0
Figuren op een pad langs een rij bomen
Figuren zittend in een ruimte met stoelen, tafels en een grote raampartij 1848.0
Figuren, mogelijk landarbeiders, en een paard in een landschap 1881.0
Figuur bij een heuvel 1848.0
Figuur bij een trekpaard 1848.0
Figuur en een ruiter op een bomenlaan
Figuur in een heidelandschap 1848.0
Figuur in een heuvellandschap 1848.0
Figuur in een landschap 1848.0
Figuur in een landschap 1881.0
Figuur in een landschap met bomen 1848.0
Figuur in een roeiboot en een boom 1848.0
Figuur lopend op een houten loopplank over het water 1876.0
Figuur met een dier bij een deuropening 1848.0
Figuur op een landweg langs bomen en struiken 1848.0
Figuur op een paardenkar in een landschap 1886.0
Figuur op een pad in een landschap 1848.0 Brush
Figuur op een pad in een landschap 1876.0
Figuurstudies en vee bij een boom 1848.0
Geldersch achterbuurtje 1850.0 Houtgravure
Geploegd veld
Geploegd veld naast een groep bomen 1848.0
Gezadeld paard 1848.0
Gezadelde en bepakte ezels op een straat 1848.0
Gezadelde ezels op een strand en een koe 1848.0
Gezadelde paarden, vermoedelijk in een stal 1848.0
Gezicht op de kade langs een kanaal
Gezicht te Haarlem 1862.0 Brush
Grasland
Grazend vee in een weiland 1848.0
Grazende koe bij een boom 1848.0
Grazende koeien 1848.0
Grazende koeien in een landschap 1881.0
Grazende schapen 1848.0
Grazende schapen 1848.0
Grazende schapen
Grazende schapen 1848.0
Grazende schapen in een wei 1848.0
Groep ruiters op een pad 1848.0
Groep staande figuren aan de vloedlijn 1848.0
Heide te Laren 1887.0
Heidelandschap 1876.0
Heidelandschap 1848.0
Heidelandschap met een figuur op een pad 1848.0
Hek bij een bosrand 1848.0
Hek bij een bosrand 1848.0 Brush
Hek in een weiland 1848.0
Hek tussen de bomen 1848.0
Herder met een kudde in een landschap 1848.0
Herder met een kudde schapen 1848.0 Brush
Herder met een kudde schapen 1848.0
Herder met een kudde schapen 1876.0
Herder met een kudde schapen 1876.0
Herder met een kudde schapen
Herder met een kudde schapen 1848.0
Herder met een kudde schapen 1876.0
Herder met een kudde schapen 1848.0
Herder met een kudde schapen 1848.0
Herder met een kudde schapen 1848.0
Herder met een kudde schapen 1876.0
Herder met een kudde schapen 1876.0
Herder met een kudde schapen bij een bomengroep 1848.0
Herder met een kudde schapen bij een hek 1876.0
Herder met een kudde schapen in een landschap 1876.0
Herder met een kudde schapen in een landschap 1876.0
Herder met een kudde schapen in een landschap 1876.0
Herder met een kudde schapen in een landschap
Herder met een kudde schapen voor een plattelandswoning 1876.0
Herder met een schaapskudde 1848.0
Herder met een schaapskudde 1848.0
Herder met een schaapskudde 1876.0
Herder met een schaapskudde 1848.0
Herder met een schaapskudde 1886.0
Herder met een schaapskudde 1886.0
Herder met een schaapskudde bij een groep bomen 1876.0
Herder met een schaapskudde bij een groep bomen 1848.0
Herder met een schaapskudde in een landschap 1876.0
Herder met een schaapskudde in een landschap 1876.0
Herder met een schaapskudde in een landschap en een lezend meisje in een stoel 1848.0
Herder met een schaapskudde op een pad
Herder met een schaapskudde tussen de bomen 1876.0
Herder met een stok lopend achter een schaapskudde 1848.0
Herder met kudde schapen 1848.0
Herder met kudde schapen 1889.0 Etching
Herder met kudde schapen 1889.0 Etching
Herder met kudde schapen 1848.0 Etching
Herder met kudde schapen op de heide 1848.0
Herder met kudde schapen op de heide 1848.0
Herder met schapen 1876.0
Herders met een schaapskudde in een landschap
Het atelier van de Haarlemse schilder Pieter Frederik van Os 1856.0
Het in zee brengen van een visserspink 1870.0
Heuvel met gras 1876.0
Heuvelachtig landschap 1848.0 Brush
Heuvellandschap 1848.0
Heuvellandschap 1848.0
Heuvellandschap 1848.0
Heuvellandschap 1848.0 Brush
Heuvellandschap 1848.0
Heuvellandschap 1848.0
Heuvellandschap en de rand van een bos 1848.0
Heuvellandschap met grazende schapen 1848.0
Heuvellandschap met struiken 1848.0
Hooibalen in een landschap 1848.0 Brush
Hooischuur
Houthakker 1848.0 Etching
Houthakker 1848.0
Houthakker 1848.0
Houthakker bij een boom 1848.0
Houthakker bij een omgehakte boom 1848.0
Houthakker bij een omgehakte boom aan een bosrand 1848.0
Houthakker bij een omgehakte boomstam 1848.0
Houthakker die een neergehaalde boom in stukken hakt 1848.0
Houthakker met een bijl bij een omgehakte boomstam 1848.0 Brush
Houthakkers bij een omgehakte boom 1848.0
Houthakkers bij een omgehakte boom 1848.0
Houthakkers bij een omgehakte boom in een bos 1848.0
Houthakkers bij een omgehakte boom in een bos 1848.0
Houthakkers bij een omgehakte boom in een bos 1848.0
Houthakkers bij een omgehakte boom in een bos
Houthakkers bij omgehakte boomstammen in een bos 1848.0
Houthakkers die een neergehaalde boom in stukken hakken 1848.0
Houthakkers die een neergehaalde boom in stukken hakken 1848.0
Houthakkers die een omgehakte boom in stukken zagen 1848.0
Houthakkers die een omgehakte boom uit de grond tillen 1848.0
Houthakkers in een bos 1848.0
Houthakkers in een bos 1848.0
Houthakkers in een bos 1848.0
Houthakkers met bijlen 1848.0
Huis in een heuvellandschap
Huis met een schoorsteen aan een landweg 1886.0
Huis op het platteland 1848.0
Huis, mogelijk een boerderij, op het platteland
Huizen in een heuvellandschap 1848.0 Brush
Hunebed aan de rand van een bos te Lage Vuursche 1848.0
Hurkende aardappelrooier op een veld 1886.0
Interieur van een schuur met stro en diverse voorwerpen 1848.0
Interieur van een schuur of stal 1848.0
Jonge vrouw die een emmer vult 1848.0
Jongen die een last trekt 1848.0 Brush
Kale bomen voor een hek 1848.0
Kalf 1881.0
Kar op een landweg 1848.0
Kar voor een boerenwoning 1886.0
Karikaturale mannenkoppen 1848.0
Kinderen aan de vloedlijn 1848.0
Kippen op een boerenerf 1848.0
Knotwilgen 1848.0
Knotwilgen aan een waterkant 1848.0
Knotwilgen en een hek bij een vaart 1848.0
Koe 1860.0
Koe aan de waterkant bij een boom 1876.0
Koe bij een boom 1876.0
Koe bij een hek 1848.0
Koe in een weide 1848.0
Koe in een weiland 1876.0
Koe in een weiland 1848.0
Koe liggend onder het bladerdek van een boom 1848.0 Brush
Koeien 1848.0
Koeien 1876.0
Koeien bij avond 1848.0
Koeien bij een hek
Koeien bij een hek 1881.0
Koeien bij een hut aan een waterkant 1848.0
Koeien bij een rij bomen 1876.0
Koeien in een landschap 1848.0
Koeien in een weide
Koeien in een weide aan een waterkant 1848.0
Koeien in een weide bij een waterkant
Koeien in een weiland 1848.0
Koeien in een weiland 1848.0
Koeien in een weiland 1848.0
Koeien in een weiland 1848.0
Koeien in een weiland 1881.0
Koeien in een weiland 1876.0
Koeien in een weiland 1848.0
Koeien in een weiland 1848.0
Koeien in een weiland 1848.0
Koeien in een weiland 1848.0
Koeien in een weiland 1876.0
Koeien in een weiland 1848.0
Koeien in een weiland 1848.0 Brush
Koeien in een weiland 1886.0
Koeien in een weiland 1848.0
Koeien in een weiland 1848.0
Koeien in een weiland bij enkele knotwilgen 1848.0
Koeien in een weiland omgrensd door een hek 1848.0
Koeien naast een rij bomen 1876.0
Koeien tussen de bomen 1876.0 Brush
Koetsier met een bos stro 1848.0 Brush
Kop van een koe 1881.0
Kop van een man 1848.0
Kop van een man met een baard 1881.0
Kop van een man met een baard en stekelhaar 1848.0
Kop van een man met een lange snor 1881.0
Kop van een meisje met een muts 1848.0
Korfstoelen en figuren op het strand 1848.0
Kudde liggende koeien 1848.0
Kudde schapen bij een bosrand 1876.0
Kudde schapen bij een groep bomen 1848.0
Kudde schapen in een landschap met bomen 1848.0
Landarbeider 1881.0
Landarbeider met een schop 1886.0
Landarbeider, zittend in een weiland met een stuk landbouwgereedschap in de hand 1848.0
Landbouwgrond 1848.0 Brush
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1886.0
Landschap 1881.0
Landschap 1881.0 Brush
Landschap 1881.0
Landschap 1881.0
Landschap
Landschap 1848.0
Landschap 1886.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0 Brush
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0 Doezelen
Landschap 1848.0
Landschap 1848.0
Landschap en een figuur die een kruik draagt 1848.0
Landschap en een figuur die op het land werkt 1848.0
Landschap met bebouwing 1848.0
Landschap met bomen 1848.0
Landschap met bomen 1848.0
Landschap met bomen 1848.0
Landschap met bomen 1848.0
Landschap met bomen 1876.0
Landschap met bomen 1848.0
Landschap met bomen 1848.0
Landschap met bomen 1848.0
Landschap met bomen 1848.0
Landschap met bomen 1848.0
Landschap met bomen 1848.0
Landschap met bomen 1848.0
Landschap met bomen 1848.0
Landschap met bomen 1848.0
Landschap met bomen en een figuur 1848.0
Landschap met bomen en een hek 1848.0
Landschap met bomen en een huis
Landschap met bomen en een huis 1848.0 Etching
Landschap met bomen en een kudde schapen 1848.0
Landschap met bomen en een weg 1848.0
Landschap met bomen en een zittende figuur aan een waterkant 1848.0
Landschap met bomen en struiken 1848.0
Landschap met bomen en struiken 1848.0
Landschap met bomen en struiken 1848.0
Landschap met bomen en struiken 1876.0
Landschap met bomen langs een hek 1848.0
Landschap met bomen langs een vaart 1848.0
Landschap met bomen met kale takken 1848.0
Landschap met een beek of rivier 1848.0
Landschap met een boerderij 1848.0
Landschap met een boom 1876.0
Landschap met een boom 1848.0
Landschap met een dier en figuur 1848.0
Landschap met een dijk aan een waterweg 1848.0
Landschap met een figuur 1848.0
Landschap met een figuur 1881.0
Landschap met een figuur 1848.0
Landschap met een figuur 1876.0
Landschap met een figuur 1848.0
Landschap met een figuur bij een dier 1876.0
Landschap met een greppel 1848.0 Brush
Landschap met een groep figuren 1848.0
Landschap met een groep figuren 1848.0
Landschap met een hek van palen 1848.0
Landschap met een herder met schaapskudde 1848.0
Landschap met een huis en boom 1876.0
Landschap met een molen 1848.0
Landschap met een molen 1881.0
Landschap met een molen 1881.0
Landschap met een pad langs een groep bomen 1848.0
Landschap met een pad langs enkele bomen 1848.0
Landschap met een rij bomen en een hek 1848.0
Landschap met een rij omgehakte boomstammen 1848.0
Landschap met een ruiter 1848.0
Landschap met een ruiter bij een waterkant 1848.0
Landschap met een ruiter op een veld en een landschap met een figuur tussen twee bomen 1848.0
Landschap met een schaapskudde 1848.0
Landschap met een staande boer of landarbeider 1848.0
Landschap met een staande figuur 1848.0
Landschap met een wandelaar 1848.0
Landschap met een wandelaar op een pad 1848.0
Landschap met een waterweg 1848.0
Landschap met een zeilschip op een waterweg 1848.0
Landschap met een zittende figuur met een stok 1848.0
Landschap met figuren 1848.0
Landschap met figuren
Landschap met figuren 1848.0
Landschap met figuren, ruiters en een kar 1848.0
Landschap met gras en struiken 1848.0
Landschap met grazend vee 1848.0
Landschap met grazende schapen 1848.0
Landschap met grazende schapen en een schaapskudde 1848.0
Landschap met huizen 1848.0
Landschap met knotwilgen 1848.0
Landschap met koeien 1848.0
Landschap met koeien en bomen 1876.0
Landschap met koeien en een herderin 1879.0
Landschap met molens 1848.0
Landschap met planten en struiken 1848.0
Landschap met ruiter, van achteren gezien 1848.0
Landschap met schapen 1848.0
Landschap met schapen 1848.0
Landschap met schapen 1848.0
Landschap met schapen 1848.0
Landschap met struiken 1876.0
Landschap met struiken 1848.0
Landschap met struiken en een boom 1848.0
Landschap met twee staande mannen bij een boomstam 1848.0
Landschap met vee en een figuur 1848.0
Landschap met water 1881.0
Landschap met water en een figuur in een roeiboot 1848.0
Landschap, vermoedelijk met een huis 1848.0
Landschap, vermoedelijk met vee 1848.0
Landschappen 1848.0
Larens binnenhuis 1848.0 Brush
Liggende en staande koe in een weiland 1848.0
Liggende en staande koeien in een landschap 1848.0
Liggende en staande koeien in een weiland 1876.0
Liggende koe 1848.0
Liggende koeien in een weiland 1848.0
Liggende koeien in een weiland 1848.0
Liggende koeien in een weiland 1848.0
Lying Cow 1860.0
Man en jongen bij een hek uitkijkend over zee 1848.0
Man in een jas tot op de knie, op de rug gezien 1848.0
Man in een landschap 1848.0
Man in een schuur 1848.0
Man in een weiland bij een rij knotwilgen 1848.0
Man lopend achter een kruiwagen 1848.0
Man lopend achter een kruiwagen 1848.0
Man met een paard op een pad bij een arbeiderswoning 1876.0
Man met een pet, snor en jas met knopen 1848.0
Man met een stok op een landweg 1848.0
Man op een terras 1881.0
Man op het land, mogelijk een arbeider of boer 1848.0
Man uitkijkend over een vaart 1848.0
Mannen- en vrouwenkoppen 1848.0
Meisje met een mand om haar arm en een kop van een man met een pince-nez en een baard 1848.0
Meisje met een muts voor een venster 1876.0
Meisje met hoofddoek, werkend op het land
Mensen op een terras 1848.0
Met sprokkelhout beladen paardenkar 1848.0
Milking Time 1871.0 Oil paint on canvas
Molen in een landschap 1848.0
Net gespannen in zee 1848.0
Notities 1876.0
Omgehakte boomstam op een open plek in een bos 1848.0
Omgehakte boomstammen 1848.0
Op de grond liggende, rustende man 1848.0 Brush
Open plek tussen de bomen 1848.0
Os op een geploegd veld 1848.0
Paard 1860.0
Paard en een ruiter op een landweg 1848.0
Paard en figuren op een pad langs een vaart 1848.0
Paard en wagen
Paard en wagen en mannenkoppen 1848.0
Paard en wagen in een landschap 1848.0
Paard gespannen voor een wagen met sprokkelhout 1848.0
Paard in een stal bij een open staldeur 1848.0 Krabben, Brush
Paard in een weide 1848.0
Paard met een hooiwagen 1848.0
Paard op een pad langs een vaart 1848.0
Paarden bij een aanlegplaats aan een waterkant 1886.0
Paarden bij een bomschuit op het strand
Paarden bij een bomschuit op het strand 1848.0 Brush
Paarden en mensen naast een bomschuit op het strand 1848.0
Paarden voor een schuit 1848.0
Paardentuig
Pad in de duinen 1876.0
Pad in een landschap 1848.0
Pad in een landschap 1848.0
Pad in een landschap 1848.0
Pad in een landschap 1848.0
Pad langs struiken en een huis 1881.0
Pad naar een groep plattelandswoningen 1886.0
Palen op een strand 1848.0
Pekinees en een meisjeskop 1848.0
Pianospelende man met een hoge hoed 1848.0
Plattegronden, onder andere één van een atelier 1848.0
Ploegen op het land 1881.0
Ploegend dier op het land 1848.0
Ploegend paard 1848.0
Ploegend paard 1848.0
Ploegende os 1848.0
Ploegende paarden 1848.0
Portrait of Pieter Frederik van Os, Painter 1855.0
Rand van een bos 1848.0
Reproductie van Huiswaarts kerende kudde door Anton Mauve 1905.0 Collotype
Rij bomen en een pad langs een vaart 1848.0
Rij boomstammen 1848.0
Rij gezadelde ezels 1848.0
Rivierlandschap met een molen 1848.0
Rivierlandschap met molens 1848.0
Roeiboot aangemeerd aan een waterkant 1848.0
Ruiter in een landschap 1881.0
Ruiter onder een boom 1848.0
Ruiter rijdend langs een rivier of kanaal 1848.0
Ruiter tussen twee bomen 1848.0
Ruiters en een paardenkar bij een toren op een heuvel 1848.0
Rustend meisje 1848.0
Schaapherder met kudde op de hei 1866.0 Etching
Schaapherder met kudde op de heide 1848.0
Schaapherderin 1848.0
Schaapskooi 1848.0
Schaapskudde 1848.0
Schaapskudde bij een hek 1876.0
Schaapskudde bij een hek 1848.0
Schaapskudde bij een hek 1876.0
Schaapskudde bij een huis tussen de bomen 1848.0
Schaapskudde bij een stal met een rieten dak 1886.0
Schaapskudde en een herder met een schaapskudde bij een bosrand 1848.0
Schaapskudde in een weiland 1848.0
Schaapskudde op een hei 1848.0
Schaapskudde op een pad tussen knotwilgen 1848.0
Schapen 1848.0
Schapen 1881.0
Schapen 1848.0
Schapen bij een hut met een puntdak 1848.0
Schapen en een figuur in een landschap 1848.0
Schapen in een heuvellandschap 1876.0
Schapen in een landschap 1848.0
Schapen naast een rij knotwilgen bij een sloot 1848.0
Schapen op een heuvel 1876.0
Schapenkudde op de heide bij Laren 1848.0 Brush
Schapenscheerder 1848.0 Krabben, Brush
Scheren van schapen 1848.0
Schets van dorpsstraat 1848.0
Schets van een bouwwerk 1848.0
Schets van een jongen die op een hoorn blaast 1848.0
Schets van staande jonge vrouw, en profil naar rechts 1848.0
Schetsboek met 27 bladen 1886.0
Schetsboek met 33 bladen 1876.0
Schetsboek met 33 bladen 1848.0
Schetsboek met 41 bladen 1848.0 Brush
Schetsboek met 53 bladen
Slapend kind 1881.0
Slootkant 1848.0
Spittende boer 1848.0
Spittende boer 1848.0
Sprokkelhout voor een groep bomen 1848.0
Staand kind met een pet 1848.0
Staand meisje met een hoed 1876.0
Staand meisje met een hoofddoek en een lap over haar arm 1848.0
Staande en liggende koeien in een weide 1848.0
Staande en liggende koeien in een weide 1881.0
Staande figuur in een landschap met bomen en een molen 1848.0
Staande figuur in een landschap met struiken 1848.0
Staande jager 1848.0 Brush
Staande jonge vrouw bij een muur, op de rug gezien 1848.0 Brush
Staande koe, naar rechts 1848.0
Staande man drinkend uit een kruik 1848.0 Brush
Staande man met een pet en een jas tot op de knie 1848.0
Staande man met een stok en een dier op een geploegd veld 1848.0
Staande man op klompen, de armen in de zij 1848.0
Staande naakte vrouwen, mogelijk baadsters 1876.0
Staande vissersjongen met muts 1848.0 Brush
Staande vrouw met een muts bij een venster 1848.0
Staande vrouw met hoofddoek en mand 1848.0 Brush
Strand met figuren en boten 1848.0
Strand met paarden en schuiten 1848.0
Strand met paarden en schuiten 1848.0
Strand met paarden en schuiten 1848.0
Strand met paarden en schuiten 1848.0
Strand met vrouwen zittend in korfstoelen 1848.0
Struik en een man in een lange jas 1848.0
Studie 1848.0
Studie 1881.0 Brush
Studie 1881.0
Studie 1881.0
Studie 1886.0
Studie 1848.0
Studie 1848.0
Studie 1848.0
Studie 1848.0
Studie 1876.0
Studie 1876.0
Studie 1876.0
Studie 1848.0
Studie 1848.0
Studie 1848.0
Studie 1848.0
Studie 1848.0
Studie 1848.0
Studie 1848.0
Studie, mogelijk een schaapskudde 1848.0
Studie, mogelijk omgehakte boomstammen 1848.0
Studie, vermoedelijk een boom 1876.0
Studie, vermoedelijk een landschap met bomen
Studie, vermoedelijk ruiters 1848.0
Studieblad, onder andere met een neus en mannenkoppen 1848.0
Studieblad, onder andere met een ruiter, koppen en karikaturen 1848.0
Studieblad, onder andere met een versierde vaas 1848.0
Studieblad, onder andere met hoeden, een neus en een dier 1848.0
Studieblad, onder andere met knotwilgen 1881.0
Studieblad, onder andere met koppen van een man met baard en zittende mannen 1848.0
Studies 1848.0
Studies, mogelijk figuren 1848.0
Stuk land afgezet met een hek 1848.0
Stukken hout bij een bosrand 1848.0
Stukken hout bij een bosrand 1848.0
Stukken van omgehakte boomstammen op een open plek in een bos 1848.0
Tafels en stoelen op een door een balustrade omheind terras 1848.0
Tafels op een strand 1848.0
Terras in een tuin achter de huizen 1848.0
The Marsh 1885.0
Trekpaard op een landweg 1848.0
Trekvaart 1860.0
Twee aardappelrooisters op het land 1886.0
Twee dieren, mogelijk ezels 1848.0
Twee figuren bij hutten in een bos 1848.0
Twee figuren in een landschap 1881.0
Twee figuren op een pad bij een vaart 1848.0
Twee gezadelde en bepakte ezels 1848.0
Twee grazende schapen 1848.0
Twee grazende schapen
Twee huizen in een heuvellandschap 1848.0
Twee koeien bij een hek 1886.0
Twee koeien bij een hek in een weiland aan een waterkant 1848.0
Twee koeien bij een hooibaal 1848.0
Twee koeien in een weide 1848.0
Twee koeienkoppen
Twee landschappen 1848.0
Twee liggende koeien in een weide 1848.0
Twee meisjes zittend op een duin 1848.0
Twee met sprokkelhout beladen paardenkarren 1848.0
Twee schetsen van koeien 1848.0
Twee trekpaarden voor een kar 1848.0
Twee trekpaarden, van bovenaf op de hals en rug gezien 1848.0
Twee vrouwen met manden in een landschap 1886.0
Twee vrouwen op een pad bij enkele plattelandswoningen 1876.0
Twee zeilschepen bij de kustlijn
Veld 1848.0 Brush
Veld met korenschoven 1848.0
Veld met vogelverschrikkers 1848.0 Brush
Vier mannen op een pad 1848.0 Brush
Visser op een brug over een rivier 1848.0
Vissersboten op het strand 1848.0
Voor een beladen wagen gespannen paard 1848.0
Voor een kar gespannen paard 1881.0
Voor een kar gespannen paard op een pad 1848.0
Voorover buigende boerin 1848.0
Voorover buigende figuur bij een boom 1848.0
Vrouw bij een waslijn 1848.0 Brush
Vrouw bij een waslijn in de duinen 1848.0
Vrouw in een koeienstal 1848.0
Wagens op het strand 1848.0 Etching
Wagens op het strand 1848.0 Etching
Wagenwiel 1848.0
Wandelaar op de hei 1848.0
Watering Horses 1871.0 Oil paint on canvas
Waterkant van een rivier 1848.0
Weide met bomen en een hek
Weide met een figuur bij twee paarden 1848.0
Weide met liggende koeien en een boer die een koe melkt 1876.0
Weiland met bomen en een hek 1876.0
Weiland met koeien bij een huis met een puntdak 1848.0
Winteravond 1867.0 Drypoint, Plaattoon, Etching
Wolken 1848.0
Zeegezicht 1848.0
Zeegezicht met een zeilschip 1848.0
Zeilschepen op het water 1886.0
Zeilschepen op open water 1848.0
Zeilschip op een strand 1848.0
Zeilschip op het strand 1848.0
Zeilschip op het strand 1848.0
Zeilschip op het strand 1848.0
Zittende boer 1876.0
Zittende figuur 1848.0
Zittende herdershond, een kat en een kattenkop 1848.0
Zittende hond 1848.0
Zittende vrouw die aardappels schilt, voor een venster 1848.0
Zittende vrouw in een interieur 1848.0
Zittende vrouw met een muts 1848.0
Zittende werkman 1857.0
Zuilengalerij op een basement 1848.0
Zwerm vogels boven een heuvellandschap 1848.0

Source
Licence

Going further

Attribution

Please use the following: